WISIELEC
Urok: przeciągnij na swoją stronę brązową kartę z lustrzanego rzędu, ale nie silniejszą niż 4.