SKOWRONEK
Wzmocnij wszystkie elfy o 2 ___ Jeżeli na stole jest ciri:erupcja mocy wzmocnij tą kartę o 4 punkty