OPOWIEŚĆ PRZY PIWIE
Rzuć na wszystkie przyjazne rzędy **Korzyść**, która wzmocni **najsilniejszą** jednostkę o 2 pkt na początku tury.