PRACOWNIK PIZZERI
Zmniejsz siłę pozostałych jednostek w rzędzie (poza złotymi) o 3.