DUŻY NETOPEREK
Po upływie dwóch tur, zniszcz najsilniejszego wroga. (Lub wrogów, jeśli będą mieć tą samą siłę) **Odporność**