OGIEŃ MELGARA
Usuń wszystkie jednostki w sojuszniczym i przeciwnym rzędzie.(Różnica wartości pomiędzy rzędami nie może przekraczać 15.)