GAUNTER O'DIM ZAWARCIE PAKTU
Rozmieszczenie: Daj lubi odbierz dwóm jednostkom tag Fatum bądź Sługa.