SEBA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PO rzuceniu niszczy combokiem łokiec pienta nie ma klienta wszystkich frajerów i policjantów .