ORĘDOWNIK DOBREJ ZMIANY
Sprowadza plagi na uczciwie pracujących.