VERNON ROCHE
'Dla Temerii zrobię wszystko- nawet się skurwię.'