YASUO
Po rzuceniu na dany rząd zaczyna obrażać inne karty i spamić masterią, powodując spadek siły pozostałych kart na 1.