SHILARD FITZ-OESTERLEN
Rozmieszczenie: dobierz dwie karty z talii