WEREWOLF / WILKOŁAK
When his power is less than his base strength, he will regenerate one point per round up to his base strength points// Kiedy siła spadnie mu poniżej siły bazowej, zaczyna co rundę regenerować po jednym punkcie, aż do osiągnięcia wartości siły bazowej.