PAN POLICJANT
Nakłada na wszystkich dwimerytowe kajdany