PLAHU
Odrób prace domową___ Wzmocnij 3 sojuszników o ich siłę bazową jeżeli na stole jest karta skowronka wzmocnij tą jednostke o 7___ **Skowi daj no spisać**