MOROWA DZIEWICA
Co 2 tury zmniejsz siłę losowej jednostki (poza złotymi) w lustrzanym rzędzie o połowę.