SHILARD FITZ-OESTERLEN
Znizcz 1 swoją kartę (inną niż złota), a następnie wskrześ jednostkę (inną niż złota).