ARCYSZPIEG
Zrań wszystkie jednostki szpiegujące o połowę ich siły bazowej (zaokrąglając w dół) i wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdą z nich.