BARTŁOMIEJ GÓRKA
Sprostowanie: Kiedy na polu walki pojawia się karta z talii "Lewica" moc tej karty zostaje podwojona.