HRABIA ARANEA
Gdy na stole pojawi się Hrabina Aranea przemień w Kaspra Aranea.