SMOCZY SEN
Nadaj dowolnej jednostce status **Łatwopalna**.