FALKA KRWAWA
Zwiększ siłę jednostek w rzędzie w którym jest ta postać o 5. Usuń tę kartę i zmniejsz siłę jednostek o 8 po upływie 3 tur.