We just launched our new site pixelplace.io where you can create a canvas and draw on it with your friends, click to check !
RENFRI
Odejmij 1 punkt wszystkim jednostkom wroga (innym niż złote). Dodaj do swojej siły 2 punkty za każdą zniszczoną jednostkę wroga.