HORROR PRIOR TO THE HOLIDAYS : Submit your Monsters epic and legendary cards
DZIKIE PSY
Po zagraniu przyzywa swoje kopie z talii i atakuje losowe jednostki (poza złotymi) zmniejszając ich siłę o 2.